mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Semily
Katastrální území: Daliměřice

GPS: 50°35'53.712"N, 15°9'26.561"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 16914/6-2836

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 266Hrubý Rohozec

Na terase nad pravým břehem Jizery severně od Turnova stojí hrad přestavěný na zámek zvaný Hrubý Rohozec. Hrad byl založen v 1.polovině 14.století.

Hrad měl dvoudílnou dispozici, ale předhradí zcela zaniklo při parkových úpravách. Jádro hradu má nepravidelně lichoběžný půdorys. Hrad byl vybaven dvěmi věžemi, jednou uprostřed severní strany a druhou obytnou v jihovýchodním nároží. Severní věž mohla mít funkci berfgritu a střežila bránu, která se nacházela vedle ní v obvodové hradbě. Jihovýchodní donjon má lichoběžný půdorys, je podsklepený a v přízemí má dodnes tři místnosti. V roce 1390 hrad dobylo královské vojsko.

Kolem přelomu 15. a 16.století byl hrad pozdně goticky přestavěn. Přestavba byla motivována hlavně snahou o vylepšení obytné a rezidenční funkce, opevnění ustupovalo do pozadí zájmu. Bylo vybudováno nové východní křídlo, přitom zanikla stará brána a nový vstup vedl od jihu. V druhé fázi přestavby bylo zarovnáno nádvoří a k obvodové hradbě přistavěno nové západní křídlo. Uprostřed jižní strany byla postavena štíhlá branská věž, která předstupuje před obvodovou hradbu. Věž byla dostavěna roku 1516, jak dokazuje dochovaný letopočet na nádvorní straně věže.

Další přestavba změnila hrad do zámecké podoby. Věže, kromě branské byly sníženy do stejné roviny jako paláce. Renesanční zámek byl v 1.polovině 17.století přestavěn barokně a v roce 1822 klacisistně. Poslední úpravy v interiérech se prováděly v duchu romantismu v 19.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika