Hrušov

Na ostře řezané zalesněné ostrožně nad vtokem Čertovky do Jizery se nachází velmi dobře dochované tvrziště.

Ostroh je strmým srázem vymezen na severu, až severozápadě, údolím potoka Čertovky a na východě údolím Jizery. Přístupná je pouze jižní až jihozápadní strana. Ta je přepažena pomocí dvou dvou valů s příkopy, které jsou uprostřed zalomeny do oblouku.

Opevněná plocha dosahuje rozměrů až 85x70m. Vnější příkop je až 1,2m vysoký a vně ho lemuje až 1,5m hluboký příkop. Na západním konci je vnější val poškozen stavbou již odstraněné chatky. Paralelně s vnějším valem probíhá po 15m vnitřní val. Jádro tvrziště je od vnitřního valu odděleno mohutným až 3,5m hlubokým příkopem. Jádro má zhruba čtvercový půdorys o rozměrech 20x15m. Za jádrem se nad opyší nachází rozměrná, uměle zarovnaná plocha, která je oproti vrcholové plošině o 6m nížeji. Ve skalním útvaru na severozápadní patě centrální plochy vyvěrá pramen, přístupný právě z této plochy. Stopy po přístupové cestě se nacházejí ve svahu západní strany.

Z písemných údajů lze s tvrzí pravděpodobně ztotožin predikát k roku 1346. Povrchovými sběry byly zachyceny nálezy datovatelné do 13. až 14.století.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Hrušov nad Jizerou

GPS: 50°21'1.349"N, 14°51'23.389"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 20939/2-1783


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika