mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Hrušov nad Jizerou

GPS: 50°21'1.349"N, 14°51'23.389"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 20939/2-1783Hrušov

Na ostře řezané zalesněné ostrožně nad vtokem Čertovky do Jizery se nachází velmi dobře dochované tvrziště.

Ostroh je strmým srázem vymezen na severu, až severozápadě, údolím potoka Čertovky a na východě údolím Jizery. Přístupná je pouze jižní až jihozápadní strana. Ta je přepažena pomocí dvou dvou valů s příkopy, které jsou uprostřed zalomeny do oblouku.

Opevněná plocha dosahuje rozměrů až 85x70m. Vnější příkop je až 1,2m vysoký a vně ho lemuje až 1,5m hluboký příkop. Na západním konci je vnější val poškozen stavbou již odstraněné chatky. Paralelně s vnějším valem probíhá po 15m vnitřní val. Jádro tvrziště je od vnitřního valu odděleno mohutným až 3,5m hlubokým příkopem. Jádro má zhruba čtvercový půdorys o rozměrech 20x15m. Za jádrem se nad opyší nachází rozměrná, uměle zarovnaná plocha, která je oproti vrcholové plošině o 6m nížeji. Ve skalním útvaru na severozápadní patě centrální plochy vyvěrá pramen, přístupný právě z této plochy. Stopy po přístupové cestě se nacházejí ve svahu západní strany.

Z písemných údajů lze s tvrzí pravděpodobně ztotožin predikát k roku 1346. Povrchovými sběry byly zachyceny nálezy datovatelné do 13. až 14.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika