mapa

Kraj: Moravskoslezský
Okres: Frýdek-Místek
Katastrální území: Sklenov

GPS: 49°37'11.686"N, 18°13'44.773"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 29544/8-706Hukvaldy

Rozsáhlé zříceniny hradu na dlouhém hřebeni vrcholu kopce nad levým břehem Ondřejnice severovýchodně od Kopřivnice.

Nejstarší fáze byla postavena krátce před rokem 1285. Stavba na půdorysu zalamovaného oválu se seknutými konci měla rozměry os 55m a 27m. Delší osa je orientována od severozápadu na jihovýchod. Mohutná obvodová hradba měla stěny o tloušťce téměř 3m. Na jihovýchodě byla do hradby vetnuta štíhlá okrouhlá věž o průměru necelých 6m. Trojprostorový palác stál v severovýchodní části. Stavební činnost probíhala i v 14.století. Ve východní a jihovýchodní části přibyl oblouk parkánové zdi. Okolo přelomu 14. a 15.století bylo postaveno jižní předhradí, které patrně nahradilo starší. Hrad byl dobyt za husitských válek. Do roku 1466 byl nastaven druhý palác. Poté byl hrad dobyt a poničen královským vojskem. Opravy na sebe nenechaly dlouho čekat, obnoven byl palác a přemístěn byl i vstup. V západním cípu jádra byla postavena nová budova. Někdy v této době byl opevněn vedlejší pahorek.

Rozměrné předsunuté opevnění nazvané Kulatina stojí 200m západně od jádra hradu. Opevnění sestává z příkopu, valu a vnitřní hradby o půdorysu zalomeného oválu o rozměrech 35x27m. Jakési menší zabezpečení pahorku tu zřejmě stálo již na přelomu 14. a 15.století.

V 16.století se na hradě zlepšovala hlavně jeho obranyschopnost. U čelní hradby bočního předhradí byla vystavěna věž s průjezdem. Na západě bylo založeno nové předhradí opevněné obdobnou věží s průjezdem a severně od ní baštou. Ještě dále na sever byla obvodová hradba doplněna další podkovovitou baštou. V polovině 16.století již existovalo severní křídlo. Všechny paláce poté propojily pavlače. Na konci 16.století byl hrad propojen s předsunutou Kulatinou. Vzniklo tím rozměrné předhradí, opevněné obvodovou hradbou se šesti půlválcovými baštami. Za třicetileté války opevnění odolalo opakovanému dobývání.

Roku 1645 - 1653 byl hrad doplněn bastionovým opevněním a změnil se tak v raně barokní pevnost. Opevněny byly především oba konce hřebene. Toto opevnění odolalo útoku v roce 1680. Za sedmileté války nebylo o jeho dobývání ani usilováno. Roku 1762 zachvátil hrad velký požár. Poté hrad chátral, aby se roku 1855 dočkal opravy při prvních snahách o památkové zajištění. Romantická obnova trvala až do roku 1862.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika