mapa

Kraj: Zlínský
Okres: Kroměříž
Katastrální území: Hulín

GPS: 49°18'54.204"N, 17°27'59.166"E


součást kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 34904/7-5969Hulín

První zachycenou písemnou zmínkou o Hulíně je listina z roku 1224. Nejstarší zmínka přímo o opevněném sídle pochází z roku 1294 a je v ní zmíněna přestavba a rozšíření tvrze a hloubení nových příkopů. Z toho lze usuzovat na existenci straší opevněné lokality typu tvrz, či opevněný dvorec, ze kterého byl vybudován biskupský hrad. Stavbě dle zprávy musely ustoupit jiné budovy (mlýn a krčma), šlo tedy jistě o větší přestavbu.

Do dnešních dnů se z hradu dochovala pouze část mělkého příkopu, který lemuje severní ohradní zeď kostela stojící na nízkém valu. Příkop má na šířku 15m a na vnější straně jej doprovázel násep. Vnitřní plocha měla původně asi vejčitý tvar o rozměrech zhruba 60x50m. Uprostřed areálu stál původně pozdně románský kostel, který se dochoval dodnes, i když z části přestavěn. V jeho severozápadním sousedství je předpokládána obytná stavba, či stavby. Vyvýšená plocha v těsném západním sousedství kostela je až novověkého původu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika