Hulín

První zachycenou písemnou zmínkou o Hulíně je listina z roku 1224. Nejstarší zmínka přímo o opevněném sídle pochází z roku 1294 a je v ní zmíněna přestavba a rozšíření tvrze a hloubení nových příkopů. Z toho lze usuzovat na existenci straší opevněné lokality typu tvrz, či opevněný dvorec, ze kterého byl vybudován biskupský hrad. Stavbě dle zprávy musely ustoupit jiné budovy (mlýn a krčma), šlo tedy jistě o větší přestavbu.

Do dnešních dnů se z hradu dochovala pouze část mělkého příkopu, který lemuje severní ohradní zeď kostela stojící na nízkém valu. Příkop má na šířku 15m a na vnější straně jej doprovázel násep. Vnitřní plocha měla původně asi vejčitý tvar o rozměrech zhruba 60x50m. Uprostřed areálu stál původně pozdně románský kostel, který se dochoval dodnes, i když z části přestavěn. V jeho severozápadním sousedství je předpokládána obytná stavba, či stavby. Vyvýšená plocha v těsném západním sousedství kostela je až novověkého původu.

mapa  

Kraj: Zlínský
Okres: Kroměříž
Katastrální území: Hulín

GPS: 49°18'54.204"N, 17°27'59.166"E


součást kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 34904/7-5969


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika