mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Branžež

GPS: 50°31'20.150"N, 15°3'51.654"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 26459/2-1790Hynšta

Skalní lokalita nedaleko obce Branžež, jižně od Příhrazských skal. Velikost této opevněné lokality je dosud předmětem diskuze. Archeologické nálezy lze klást do 13.století, podobně jako na vedlejších skalních lokalitách.

Ostroh ohraničený kolmými skalami je na přístupné východní šíji přepažen valem s vnějším příkopem a po několika metrech do skály vysekaným velkým příkopem. Po této obranné linii následuje úzké, ale dlouhé předhradí, beze stop po zástavbě. Předhradí vymezuje od skalního bloku s jádrem opevnění proláklina upravená na příkop. Na úpatí skalního bloku nad příkopem se nachází zasypaná, do skály vysekaná, kruhová cisterna. Skalní blok nad příkopem je vlastně jádro celého objektu. Zhruba uprostřed se nachází vytesaná čtvercová světnička se středním pilířem. Přístup vede dlouhou chodbou od příkopu. Polovina chodby směrem ke světničce je zhruba dvakrát širší než část u příkopu. Širší část chodby je přístupná proláklinou z vrcholu skalního bloku. Na vrcholu se nenachází žádné relikty po zástavbě.

Severně od jádra se nachází prostor se skalními bloky ohraničený kolmými skalami. I tento prostor mohl být využit, žádné relikty po stavebních aktivitách zde však nebyly nalezeny. Pouze na severněji položeném skalním bloku se nachází uměle zarovnaná plocha.

Hynšta je zajímavý opevněný objekt. Stavebně-fortifikační kvality má jen malé, jeho stavitelé ale využili přírodní podmínky, které jej dostatečně zabezpečily. Objekt plnil patrně jen funkci refungia.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika