mapa

Kraj: Západočeský
Okres: Cheb
Katastrální území: Cheb

GPS: 50°4'52.634"N, 12°21'57.673"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 23220/4-3626Cheb

Zřícenina hradu v místech staršího hradiště stojí na vyvýšeném ostrohu nad řekou Ohří v severozápadním cípu historického jádra stejnojmenného města.

Hrad byl postaven v 1.polovině 12.století na akropoli slovanského hradiště pány z Vohburgu, kteří Chebsko začlenili do bavorské marky. Jádro hradu stálo na západní straně hradištní akropole a na východní části postavili předhradí. Obě části odděloval příkop. Jádro hradu za příkopem chránily dvě okrouhlé věže v nárožích, které spojovala předsunutá hradba. Jiné části doposavad nebyly registrovány vzhledem k vysoké navážce terénu při stavbě barokní pevnosti.

Po roce 1165 hrad přestavěl císař Fridrich Barbarossa na falc (jedná se o jedinou falc, která se nachází na našem území). Přestavba postihla jádro hradu jen částečně. Jižní věž byla stržena a místo ní byla postavena nakoso stojící čtverhranná obytná věž z bosovaných kvádrů. Ty mají černou barvu a tak daly dodnes stojící věži název Černá věž. Štaufská přestavba se patrně soustředila hlavně na bývalé předhradí, ze kterého se po přestavbě stala plnohodnotná část jádra hradu. Obklopovala jí hradba, která se dochovala pouze na východní straně. Podél severní strany předního hradu byl postaven výstavný palác, který se částečně dochoval dodnes. Císařský sál v prvním patře osvětlovala tři dochovaná sdružená pětidílná okna. Tento i ostatní honosné sály a místnosti byly plochostropé. Nejvýznamnější a v úplnosti dochovanou stavbou je vedlejší volně stojící dvojitá kaple sv.Erharta a Uršuly. Kaple je patrová a v každém patře jsou čtvercové lodi s postraními presbyterii. Prostřední z devíti klenebních polí dolní kaple není zaklenuto a kaple jsou tímto průzorem propojeny. Horní kaple je prosvětlenější a celkově zdobnější.

V roce 1265 a definitivně od roku 1322 se Cheb stal součástí českého království. Hrad byl nadále přestavován spíše nenákladně. Jakási patrně obytná stavba byla vybudována v severozápadní části předního hradu. Nad štaufský palác bylo nastavěno hrázděné patro. Podél severní strany, mezi hradem a řekou probíhala městská hradba s parkánem. Do hradby byly začleněny i dvě okrouhlé věže, Slajní a dodnes dochovaná Mlýnská.

V rámci přestavby města na pevnost byl přestavěn i hrad. Tisíce kubíků zeminy byly navezeny do jádra hradu, které obepnula masivní cihelná hradba a především západní strana byla přizpůsobena pro provoz dělostřelectva. Nad příkopem oproti městu vznikla hradba s kasematy.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika