mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Nepřevázka / Chloumek u Mladé Boleslavi

GPS: 50°22'42.337"N, 14°55'30.948"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 19296/2-1786Chlum

Zaniklý hrad v jihozápadním cípu náhorní planiny jihovýchodně od Mladé Boleslavi. Výklad historických zpráv komplikuje příliš běžné jméno hradu. Jedná-li se o sídlo Chlumeckých z Chlumce, je první zmínka již z 1.poloviny 13.století. Roku 1459 se hrad připomíná již jako zbořený.

Dvoudílná dispozice má tvar nepravidelného trojúhelníku. Boky jsou chráněny příkrým svahem. Rozsáhlé předhradí je chráněno mohutným rovným příkopem a vnitřním valem. Ten přepažuje plochu od severní hrany k jihovýchodní hraně. Ve špičce pomyslného trojúhelníku se nachází oválné jádro, oddělené od předhradí hlubokým příkopem. Vnitřní plocha jádra byla výrazně narušena stavbou zahloubeného novověkého vojenského objektu. Objekt je již opuštěn.

Menší počet archeologickým nálezů získaných povrchovým sběrem lze datovat do pokročilého 14. až 15.století. Vnější val může být využitým pozůstatkem staršího opevnění. Jednalo by se o vnitřní hradištní val. O vnějším valu, který se do dnešních dnů nedochoval jsou zprávy v místní kronice.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika