mapa

Kraj: Vysočina
Okres: Havlíčkův Brod
Katastrální území: Chřenovice

GPS: 49°42'30.8"N, 15°14'7.58"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 14646/6-227Chřenovice

Zřícenina hradu na ostrožně nad pravým břehem Sázavy. Hrad byl založen před rokem 1289 patrně Lévou z Janovic.

Hrad má trojúhelníkovitou dispozici. Ostrožnu na přístupné straně opevňuje příkop. Za ním stál v čele hradu okrouhlý bergfrit, vevázaný do obvodové hradby. U paty věže se nacházela brána. Hradba byla opatřena cimbuřím. Jednalo se tedy o bergfritovou dispozici. Po přestavbě se vstup posunul na severovýchodní stranu, kde byl hrad zajištěn parkánem. Palác na východním nároží byl na vnější straně opatřen věžicí. V pozdní gotice byl hrad zajištěn čtverhrannou předsunutou baštou na skalce.

Zpustl v průběhu 1.poloviny 16.století. Vnitřní plochu hradu částečně zplanýrovala novověká úprava pro taneční parket.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika