mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Děčín
Katastrální území: Doubice

GPS: 50°52'24.039"N, 14°27'3.512"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 25412/5-3700Chřibský hrádek

Opevněný objekt na ostrožně, kterou obtéká Doubický potok. Jméno ani písemné zmínky o objektu nejsou známé. Archeologické nálezy dokládají osídlení v 2.polovině 13. a v počátku 14.století.

V samém cípu ostrožny se nachází pískovcový skalní útvar. Na jižní straně spadá skála do údolí z výšky kolem 30m, na severu převyšuje své okolí jen o 7m. V roce 1860 se značná skály, včetně části vrcholového plató zřítila do potoka. Na vrchol skály se vystupovalo podél obvodu pomocí dřevěného schodiště na severovýchodní straně. Na nejvyšším bodě pískovcového útvaru se nachází podvalí velké 5x6,5m a hluboké téměř 1,8m. Na něm mohla stát věžovitá dřevěná budova, na východní straně je v neznámé době vyhloubený výklenek s lomeným obloukem. Skála je od severní přístupné plochy oddělena příkopem.

Za ním se nachází prostor, vymezený průběhem dvou valů. Vnitřní vymezuje po celém obvodu (i nad příkopem) plochu zhruba 16x55m a druhý k němu připojuje severovýchodní plochu. Kromě valovitých reliktů nejsou patrné žádné stopy zástavby.

Objekt byl donedávna považován za ostrožný hrádek s hlavní budovou na skalním bloku. Podle archeologického výzkumu v roce 2003 se na domnělém předhradí nejedná o pozůstatky opevnění, ale o vyházený materiál z těžby. Lokalitu je proto patrně nutné považovat spíš za úkryt prospektorů nebo horníků.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika