mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Jankov

GPS: 49°39'15.022"N, 14°43'44.060"EJankov

V roce 2019 se mi podařilo v datech leteckého laserového snímkování zachytit relikty dosud neidentifikovaného tvrziště v obci Jankov. Patrně se jedná o nejstarší panské sídlo v Jankově a lze k němu vztáhnout predikáty z 2.poloviny 14.století. Tvrz je schematicky zachycena i na 1.vojenským mapování a její rozsah je patrný na stabilním katastru. Starší tvrz byla koncem 16., nebo v průběhu 17. století nahrazena novou stavbou - zámečkem, který se donedávna nacházel pod hrází rybníka. Právě nezvyklé umístění tohoto panského sídla mě vedlo k hledání jeho předchůdce.

Tvrziště není běžně přístupné, nachází se totiž v zahradách za souvislou frontou domů přistavěných k uliční čáře. Tvrziště se nachází na okraji historické zástavby obce, v blízkosti farního, v jádru románského kostela sv. Jana Křtitele, stojícího na návsi. Situováno je při výrazné terénní hraně nad nivou potoka Chotýšanky. Svahy obklopují tvrziště na západní a severní straně, na ostatních stranách je povrch terénu naopak rovinatý. Centrální pahorek i obvodová fortifikace doznaly výrazných tvarových změn vlivem zemědělské činnosti. Ohrazená plocha dlouhodobě sloužila jako políčko, dnes je zatravněna; obvodový příkop je zčásti zasypán. Přesto lze dodnes dobře sledovat charakter původních terénních úprav. Centrální pahorek zhruba čtvercového tvaru o straně přibližně 20 m je od východního předpolí ohraničen příkopem širokým přibližně 15 m a hlubokým na kontreskarpové straně až 4 m, na vnitřní straně kolem 1,5 m. Při vnější hraně příkopu lze tušit zbytky valu. Na severní straně je centrální pahorek výrazně porušen novodobými terénními úpravami.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika