mapa

Kraj: Královéhradecký
Okres: Náchod
Katastrální území: Jaroměř

GPS: 50°21'21.157"N, 15°55'15.912"E


Kulturní památka (kostel a brána)

Číslo rejstříku ÚSKP: 22105/6-1628Jaroměř - starý hrad

V místech východní šíje Jaroměřského ostrohu se některými badately předpokládá hrad, později přestavěný na kostel. Na akropoli slovanského hradiště, měl podle této teorie vznikout v pokročilé 1.polovině 13.století kamenný hrad. Vzhledem k poloze by hrad musel být průchozí, nebo těsně vedle sebe kontroloval průchod do města.

Na počátku 14.století byl v těchtomístech založen farní kostel. Po příchodu augustiniánů byl po roce 1349 kostel přestavěn na dnešní trojlodní chrám. V jeho zdivu se dochovalo několik stavebních anomálií, které bývají spojovány s domnělou starší hradní stavbou. V jihozápadním nároží se nachází čtverhranná, zlehka nakoso postavená věž. Na jihovýchodě měla stát analogická stavba. K jižní straně pak mělo přiléhat podsklepené křídlo, což naznačuje výběžek zdiva na severovýchodním nároží jihozápadní věže a starší zaklenutý prostor pod úrovní kostela, využívaný jako krypta (viz unikátní přiložené fotografie). V prostoru se nacházejí rakve s mumiemi Jaroměřských obyvatel. Jeden z jihovýchodních opěráků se s výhradami interpretuje jako pozůstatek vysunuté věže. Jeho mladší část dostavěná zřejmě při zesilování opěráků překrývá okénko zaklenuté prostory. Západní zeď kostela mohla být nádvorní stěnou západního křídla.

Nahrazení hradu kostelem snad mělo zaručit jeho neobnovení. Interpretace anomálií ve stavbě kostela, jakožto pozůstatků hradu, je stále předmětem diskuze. Existence hradu zatím není potvrzená a zdá se, že je spíše nepravděpodobná. Škoda, že kostelní stavba stále nemá detailně zpracovaný stavebně-historický průzkum.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika