mapa

Kraj: Královéhradecký
Okres: Náchod
Katastrální území: Jaroměř

GPS: 50°21'21.157"N, 15°55'15.912"E


Kulturní památka (kostel a brána)

Číslo rejstříku ÚSKP: 22105/6-1628Jaroměř - starý hrad

Zbytky předpokládaného hradu přestavěného na kostel v šíji ostrožny v centru města Jaroměř. Na akropoli slovanského hradiště vznikl v pokročilé 1.polovině 13.století kamenný hrad.

Vzhledem k poloze musel být hrad průchozí, nebo těsně vedle sebe kontroloval průchod do města. Měl pravděpodobně dvoudílnou dispozici.

Na počátku 14.století byl na jeho místě založen farní kostel. Po příchodu augustiniánů byl po roce 1349 kostel přestavěn na dnešní trojlodní chrám. V jeho zdivu se dochovalo několik částí původního hradu. V jihozápadním nároží se nachází čtverhranná, zlehka nakoso postavená věž. Na jihovýchodě pravděpodobně stála analogická stavba. K jižní straně přiléhalo podsklepené křídlo, což naznačuje výběžek zdiva na severovýchodním nároží jihozápadní věže a starší zaklenutý prostor pod úrovní kostela, využívaný jako krypta (viz unikátní přiložené fotografie). V prostoru se nacházejí rakve s mumiemi Jaroměřských obyvatel. Jeden z jihovýchodních opěráků se s výhradami interpretuje jako pozůstatek vysunuté věže. Jeho mladší část dostavěná zřejmě při zesilování opěráků překrývá okénko zaklenuté prostory. Západní zeď kostela mohla být nádvorní stěnou západního křídla.

Nahrazení hradu kostelem snad mělo zaručit jeho neobnovení. Interpretace anomálií ve stavbě kostela, jakožto pozůstatků hradu, je stále předmětem diskuze.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika