mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Katastrální území: Běleč

GPS: 50°2'8.089"N, 13°59'15.965"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 21519/2-448Jenčov

Zříceniny malého hradu postaveného na skalce nad meandrem potoka Vůznice. Hrad se uvádí i pod jménem Jinčov. Historické zprávy o hradu mlčí. Archeologickým průzkumem bylo zjištěno, že existoval již na samém počátku 14.století.

Hrad tvořily pouze dvě zděné stavby. Vrchol skály zaujala obdélná obytná věž. K ní přiléhal plochostropý palác o dvou až třech místnostech. Na vstupní straně lze předpokládat dvorek ohrazený dřevěnou hradbou. Archeologickým průzkumem bylo objeveno i nezanedbatelné množství zlomků cihel. Jediný účel hradu patrně spočíval v tom, poskytnout majiteli zázemí v loveckém hvozdu. Jedná se o nejmenší královský hrad na českém území. Zanikl pravděpodobně požárem, jehož stopy zachytil archeologický výzkum.

V posledních letech je hrad intenzivně opravován a často, až ve zbytečně velké míře, dostavován.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika