mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Katastrální území: Mirošovice

GPS: 49°54'1.268"N, 14°43'40.559"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 36493/2-4134Ježov

Zaniklý hrad na výrazné ostrožně, dříve zvané Lipka, zastavěný železnicí a nádražním domkem. První historická zmínka o Ježově je z roku 1377, kdy byl součástí Zlenického panství. V letech 1525 a 1554 se připomíná jako pustý.

Hrad byl postaven na konci dlouhé ostrožny. Na čelní, severní straně ho opevňoval mohutný příkop. Částečně zkomolený se na východní straně dochoval dodnes. Před příkopem se dá předpokládat val. Za ním se rozkládalo předhradí. Na konci ostrožny stál vlastní hrad, který od předhradí odděloval příkop. Předhradí, vnitřní příkop i jádro hradu byly při stavbě železnice zplanýrovány do roviny. Samotný severojižní průběh železnice zcela přemodeloval západní stranu ostrožny. Zhruba uprostřed opevněné plochy byl napříč přes vnitřní příkop postaven strážní domek. Nejlépe dochovanou částí hradu je jihovýchodní průběh kontraskarpové zdi v příkopu, který čtvercové jádro obíhal. Dochovaly se dva úseky, zhruba 30m ve východní části před jádrem a přes 20m jižního průběhu nad skalnatým jižním svahem. Mohutné zdivo překryté navážkou se nachází v severní části dnešní zahrady.

Jednalo se patrně o výstavný objekt, protože se podařilo zachytit břidlicovou krytinu a napovídá tomu i vyzděná kontraskarpa.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika