mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Katastrální území: Jiřice

GPS: 50°14'7.445"N, 14°33'34.9"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 16579/2-3748Jiřice

První zmínkou o vsi je falzum z 12.století. Tvrz zde byla postavena ve 14.století na okraji terasy nad Labem.

Obvodová hradba byla polygonálně zalomena a stavby se přikládaly k této zdi. Kolem roku 1400 byla přestavěna na výstavné sídlo pražského měšťana. V ose polygonálního zalomení hradby byla postavena vstupní věž, do které se vstupovalo přes příkop po zdvihacím mostě. K hradbě byla přiložena křídla, dodržující polygonální tvar. V zadní části stála obytná budova.

Tvrz byla dále pozdně goticky a renesančně upravována. Roku 1608 byl dvůr vypálen a v roce 1614 došlo k obnově. Ve zprávě z roku 1651 je tvrz popsána (dochoval se i plán) jako stojící, v dobrém stavu. Popis z roku 1728 již popisuje pouze utilitární využívání "starého zámku". V roce 1777 došlo k rozparcelování dvora a většina částí tvrze zanikla.

Jediná stavba, která se dochovala, je vstupní věž s průjezdem. Z ní se dochovalo přízemí s hrotitým ostěním průjezdu a vpadlinou pro padací most. Zbytek plochy tvrze je pohlcen novější zástavbou, pod kterou se dochoval valeně klenutý sklep obytného stavení.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika