mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Chomutov
Katastrální území: Kadaň

GPS: 50°22'28.880"N, 13°16'10.769"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 37480/5-1696Kadaň

Na terase nad řekou Ohří, v jižní části historického jádra města Kadaně se nachází několikrát přestavěný hrad.

Hrad byl založen Přemyslem Otakarem IV. roku 1261, nedlouho poté co bylo započato s budováním městského opevnění. Při stavbě hradu byla využita skála a zhruba polovina plochy hradu předstupuje před linii městského opevnění, které na něj na obou stranách navázalo. Polovina téměř čtvercového areálu hradu byla oproti městu opevněna parkánem. Parkán vedl od bašty městského opevnění na západní straně krátce na sever, poté podél celé severní strany a podél velké části východní strany hradu až k linii městského opevnění vybíhající od hradu na východní straně. Před parkánem probíhal příkop, který se částečně dodnes dochoval na severní straně. Patrně ve všech nárožích stály čtverhranné věže. Jihovýchodní z nich byla kvůli terénní konfiguraci zatažena do obvodu hradu. Severovýchodní věž se do výšky druhého patra dochovala do dnešních dnů. Podél celé jižní a západní strany stály budovy. Na severní a západní straně stály budovy podél téměř celých stran, kromě nevelké plochy u severovýchodní věže.

Roku 1362 hrad vyhořel další pohromou pro něj bylo dobývání za husitských válek. V roce 1467 došlo k proražení fortny v parkánu hradu. Obranyschopnost byla posilována v 80.letech 15.století, ale roku 1498 hrad opět vyhořel. Opuštěný objekt byl od roku 1504 do roku 1517 opravován. Zásadní přestavba se udála po roce 1534. Roku 1595 hrad získalo město a započal jeho úpadek. V letech 1750 - 55 byl razantně přestavěn na kasárna. V roce 1811 vyhořel a poté byl opraven s dalšími úpravami pro utilitární provoz.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika