mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Děčín
Katastrální území: Horní Kamenice

GPS: 50°47'28.92"N, 14°26'0.215"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 46353/5-3614Kamenický hrad

Zříceniny hradu na vrcholu Zámeckého vrchu nad Českou Kamenicí. Za jeho stavitele je považován Zikmund z Vartemberka a stavěl nejspíše v letech 1427-30. První přímá zmínka o hradu pochází až z roku 1476.

Skalnatý vrchol kopce zaujala mírně nepravidelně lichoběžná palácová stavba. Pravděpodobně dvouprostorová se čtyřmi podlažími. Na jihozápadní straně měla vyšší nástavbu. Na jižní straně se patrně nachází prevét. Stavba prošla vývojem z obytné věže.

Původně typická novostavba z doby husitských válek byla při zatím nedatované přestavbě přizpůsobena rezidenčnímu dobovému standardu. Kromě novověce upravovaného paláce se na jihu a jihozápadě a jihovýchodě dochovaly části opevnění ve formě parkánu. Na západě a severu byla k parkánu přihrazena obvodová hradba, která vymezovala mírně se sklánějící plochu na sever od paláce. Přístupová cesta vedla od východu.

V 1.polovině 16.století byl hrad opuštěn a začal chátrat. Dočasně byl využit a a snad i částečně obnoven za třicetileté války, aby ho nakonec švédové dobyli a vypálili. Roku 1880 byla do hradu zabudována strážní věž, využívaná i jako rozhledna. Zcela tragické památkové úpravy hrad postihly ve 20.století. Mezi lety 1995-97 byla stará rozhledna odstraněna, ale již v roce 1998 zde byla otevřena nová.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika