mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Kamýk nad Vltavou

GPS: 49°38'24.499"N, 14°14'17.702"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 17143/2-2443



Kamýk nad Vltavou

Zříceniny hradu na ostrozném výběžku terénu poblíž přehrady Kamýk. Hrad je známý též pod názvem Vrškamýk. Hrad založil v 1.polovině 13.století Václav I. Stavba byla dokončena nejspíše za Přemysla Otakara II.

Jednalo se o zajímavou aplikaci hradu s obvodovou zástavbou na specifické staveniště, na velmi dlouhou a úzkou ostrožnu. Jeho dispozice byla dvoudílná. Okolo obou částí probíhal příkop a na vnější straně byl doplněn mohutným valem s obvodovou hradbou na jeho vrcholu. Přední část hradu obsahovala zřejmě jen jedinou rozměrnou budovu a čtverhrannou věžovitou bránu. Zadní část hradu je od přední části oddělena širokým příkopem. Obě části spojovala po stranách obvodová hradba. Vstup do zadní části hradu vedl skrz průjezd zaklenutý křížovou klenbou v přízemí čtverhranné věže. Za tímto vstupem se nacházelo úzké nádvoří, které lemovala po obou bocích palácová křídla. Jejich stejná délka odpovídala délce nádvoří a jádro hradu tak má zcela pravidelnou dispozici. Všechny prostory byly plochostropé, s výjimkou křížově zaklenutého prvního patra třetího křídla, které nádvoří uzavíralo. První patra palácových křídel byla propojena pavlačí, která obíhala celé nádvoří. V průhěhu 2.poloviny 14.století hrad zanikl.

Dodneška se nejlépe dochovala situace v zadní části, kde lze nalézt nádvorní stěny a několik částí příček. Obvodová zeď mezi přední a zadní částí se nejlépe dochovala v průběhu od šíjového příkopu k nárožím dlouhých palácových staveb. V nedávné době byla zřícenina zakonzervována včetně několika zbytečných dosteb, nejvýraznější z nich je zaklenutí brány do jádra hradu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika