mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Louny
Katastrální území: Ležky

GPS: 50°7'19.893"N, 13°22'1.793"EKapucín

Při silnici mezi Petrohradem a Lubencem se kousek před odbočkou na Ležky zvedají mohutné skály zvané Kapucínské. Název Kapucín skálám dal výrazný skalní útvar na samém vrcholu. Skály ohraničují plochu z jihozápadní a jižní strany, od severu je vrcholová plošina přístupná velmi strmým svahem. Převýšení vrcholové plošiny skal nad údolím, kterým vedla stará zemská stezka, činí až 85m.

Skála Kapucín se nachází v nejjižnějším cípu příkopem a vnějším valem ohraženého prostoru. Příkop ohrazuje plochu o rozměrech přibližně 27x23m a vede do oblouku. Vnitřní plocha se dnes nachází 3,5 - 4,5m nade dnem příkopu, který dosahuje šířky okolo 9m. Na jeho vnější straně ho lemuje val s výškou až 1,5m a šířkou až 8m. Na západní straně je příkop i val poškozen cestou zřízenou patrně pro těžbu dřeva. Vnitřní plocha se přimyká k bizarním skalním útvarům v čele se skálou Kapucín. Tyto útvary jsou výsledkem postupného zvětrávání a odnosu hrubozrnné žuly při tzv. exfoliaci, což je postupné "odprýskávání" mírně prohnutých povrchových desek horniny při působení zmrzlé vody.

Z místa patrně nejsou známé žádné archeologické nálezy, které by mohly pomoci při datování, které se někdy uvažuje i do pravěku. Dnešní podoba je však jednoznačně vrcholně středověká, její pravěký předchůdce je velmi nepravděpodobný.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika