mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Klatovy
Katastrální území: Žlíbek

GPS: 49°9'58.238"N, 13°33'51.176"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 17972/4-3038Kašperk

Zříceniny hradu na vysokém a zdálky dominantním kopci nedaleko Kašperských hor. Hrad založil Karel IV. roku 1356 k obraně pohraničí a mnohých dolů v okolí. Hrad byl vystavěn na podlouhlém skalnatém vrcholu kopce.

Hrad sestával ze tří částí, které se podlouhlému staveništi přizpůsobily. Vnější část měla především obranný, avšak zcela pasivní charakter. Hradba obklopovala prostor před čelem a boky jádra hradu. V čele měla vyhlouben příkop a vstup procházel kulisovou bránou. Přístupová cesta do vnitřního hradu vedla podél delší strany parkánu a druhé části hradu, do které vstupovala přes vyzděný příkop skrz druhou kulisovou bránu. Vedle brány zde stála věžovitá stavba se zaklenutým přízemím, která tuto úzkou a dlouhou část hradní dispozice uzavírala. Obvodová hradba od ní vedla po obou stranách k jádru. Podél hradby se nacházely především hospodářské budovy.

Do samotného jádra se vstupovalo přes další vyzděný příkop, nad kterým stála vysoká hradba ukončená cimbuřím. Jádro hradu mělo obdélný půdorys. V obou čelech stály vysoké věže srostlé obvodovými hradbami v jeden rozměrný palác. Na čelních stranách obou věží nejsou žádné otvory, jakožto obrana proti ostřelování. Věže jsou ukončeny ochozy se zděnými helmicemi. Jsou o dvě patra vyšší než palác mezi nimi. Obytné prostory se nacházely až ve vyšších patrech, velký sál se nacházel ve druhém patře. Celé jádro obíhal parkán.

V důsledku rozvoje dělostřelectví byl v pozdní gotice opevněn nebezpečný pahorek před hradem. Byla zde vystavěna předsunutá bašta zvaná později Pustý hrádek. Jednalo se o plochostropou stavbu nejspíše věžovitého charakteru s břitem vedoucím směrem od hradu.

Při této přestavbě byly navýšeny i hradby na samotném hradě a doplnil je krytý dělostřelecký ochoz. Vedle první brány byla postavena velká okrouhlá bašta. Druhá brána byla zmenšena a byl do ní vestavěn padací most. V čele vnitřního hradu přibyla budova purkrabství.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika