mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Kbel

GPS: 50°17'49.521"N, 14°52'44.262"EKbel

V rozsáhlém polesí mezi Benátkami nad Jizerou, Luštěnicemi a Milovicemi se blíže obci Kbel nachází vrcholně středověké tvrziště. Lokalitu jsem nalezl v roce 2016 na výstupu z dat leteckého laserového mapování. Poté jsem lokalitu fotogrametricky zaměřil a podrobil detektorovému průzkumu (ve spolupráci s archeologem okresního muzea).

Tvrziště se nachází podlíž trati Nový Dvůr, tento pomístní název se vztahoval k osamocenému, dnes již zaniklému dvoru. Jeho rozsah a základní dispoziční strukturu zachycuje mapa stabilního katastru. Celé okolí bylo po většinu 20.století součástí vojenského výcvikového prostoru Milovice. Tvrziště leží přibližně 150m východním směrem od místa, kde dvůr stával. Téměř kruhové tvrziště má dobře dochovanou centrální plochu o průměru kolem 12 m, okružní příkop je dochován po celém obvodu, ovšem v severní a severozápadní části je výrazně poškozen novodobou lesní cestou. K narušení došlo v blíže neznámé době, patrně při úpravách cesty za doby existence Vojenského výcvikového prostoru Milovice. Jiná zpevněná cesta těsně míjí tvrziště podél jihozápadní strany. Maximální hloubka příkopu dnes činí 1,8 m, šířka se pohybuje v rozpětí 7–10 m.

Jedinou mapou, na níž se nám tvrziště podařilo dohledat, je třetí vojenské mapování ve verzi 1:25 000 z let 1877–1880. Na něm je zobrazen celý kruhový příkop s přístupem do vnitřního prostoru od západu. Na lokalitě jsme zachytili pouze několik kovových hřebů, svědčících o nějaké dřevěné konstrukci a poté pouze materiál příslušící provozu vojenského újezdu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika