mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Písek
Katastrální území: Staré Kestřany

GPS: 49°16'13.951"N, 14°4'25.841"E


součást Kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 34860/3-2544Kestřany - Horní tvrz

Nejstarší z Kestřanských tvrzí stojí ve středu obce a do dneška se dobře dochovala. Původní tvrz měla patrně jen lehčí ohrazení a v obraně hrála zásadní roli voda a okolní bažinatý terén.

První fáze tvrze se do dneška dochovala pouze pod povrchem. Při nedávném archeologickém výzkumu bylo na nádvoří objeveno vnitřní vyzdění sklepní prostory. Patrně šlo o nevelkou tvrz na pahorku obklopenou příkopem.

Nejstarší dochovanou částí tvrze je obdélná dvouprostorová budova tzv.purkrabství, která byla postavena koncem 13.století. Jihozápadní místnost je zaklenuta dvěma poli křížové klenby. V průběhu 14.století získala tvrz nové opevnění. Obvodová hradba byla v severním nároží zpevněna kruhovou věžičkou, seseknutou ve vnitřní části. V jižním nároží byla postavena obytná čtverhranná věž se třemi podlažími. Severovýchodní stranu zesílila další třípatrová před hradbu vysunutá obytná věž.

V těsné blízkosti byla postavena tzv.Dolní tvrz a později ještě jedna v místě dnešního zámku. V 90.letech 15.století byl postaven vstupní palác. Tato největší budova tvrze zaujala celou jihovýchodní stranu, vně původní obvodové hradby. Na západní straně je přiložena k obytné hranolové věži, na severovýchodní straně od paláce kolmo vybíhá křídlo, které je napojeno na protilehlou obytnou věž. V jihozápadní části paláce se nachází průjezd s hrotitým portálem, do něhož se vstupovalo přes padací most, ze kterého se dochovala vpadlina. Severovýchodní část zaujímá velký sál. Severovýchodní křídlo je dvouprostorové a severní část zaujímá kaple zaklenutá sklípkovou klenbou.

Tvrz byla renesančně přestavována a při této přestavbě byl zaklenut velký sál. V baroku byly sneseny dřevěné věžní nástavby a prováděny běžné úpravy.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika