mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Dneboh

GPS: 50°31'40.520"N, 15°2'2.088"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 31216/2-1781

 

Chráněná krajinná oblast: Český ráj

Kód ÚSOP: 263

 

Přírodní rezervace

Kód ÚSOP: 2025Klamorna

Na ostrožnovitém výběžku Mužského, vybíhajícím na jihozápadě z masivu Hrady se nacházejí zbytky po hrádku. Místo bylo osídleno a opevněno již v pravěku a raném středověku. Ve 13.století byl v samém cípu ostrohu vystavěn hrádek.

Značná část jádra, snad až jeho 2/3 byly odlámány při těžbě pískovcových štuk. Do dnešních dnů se tak dochovaly pouze čtyři světničky, některé jen částečně. V čele stál vysekaný příkop, který využil puklinu ve skále. Na ploše za příkopem, v jižní části se nachází vysekaná cisterna o šířce 1,6m. Ve dvou světničkách se dochovaly kamenné stoly, jedna ze světniček má náročné, profilované okno, patrné jsou i záseky pro dveře. Na vrcholech skal lze pozorovat draže a záseky po ukotvení dřevěných staveb.

Starší popisy zmiňují i letopočet 1434 vyrytý do pilíře, který však padl za oběť odtesání skály. Lokalita byla patrně využita i v 2.polovině 15.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika