mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Katastrální území: Truskavna

GPS: 50°26'15.354"N, 14°33'16.549"EKlemperka

V jižní části Šemánovického dolu na Kokořínsku se nachází zajímavá lokalita zvaná Klemperka. Interpretace objektu se dělí do dvou verzí. Buď jako skrytý skalní špýchar, nebo jako opevněný objekt u nás netypického typu jeskynního hradu

Na místě původního převisu zde byly vytesány poměrně rozsáhlé prostory v pískovcové stěně. Převis má celkovou délku téměř 30m a nachází se ve výšce 4m nad úrovní dnešního terénu.

Původní skalní převis vytvořený zvětráváním méně odolných vrstev pískovce byl uměle upraven a do pískovce byly vytesány dvě skalní světničky. Ze vstupní plochy vede chodba do zadní světničky, která je vytesaná v úrovni převisu a má přibližně čtverhranný tvar o rozměrech 5x6m. Z ní vede vysekaná chodba s dvakrát zalomeným schodištěm do druhé sklepní prostory. Ta je z většiny zanesena naplaveninami. Vstup vedl spárou na severní konec převisu. V ústřední části nad převisem jsou trámové kapsy pro dřevěnou konstrukci ke skalní stěně přiložené nástavby. Záseky jsou i ve velké výšce, což svědčí o několikapatrové nástavbě. Skalní převis je opatřen i základovými žlaby pro vysunuté podsebití. Z vnější strany by pak nebyl problém ho chránit mokřinou, či rybníkem.

Původní název ani žádné další písemné údaje o objektu se nedochovaly. Ojedinělý nález střepu z vnitřních prostor lze datovat do 12. - 14.století. Jméno Klemperka je odvozeno od loupežníka, který prostory využíval na počátku 19.století.

Přímo nad Klemperkou, na ostrohu, se nachází zbytky po tvrzi Truskavna ze 14.století, která je podle pověsti spojena chodbou se sklepní světničkou.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika