mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Ctiboř

GPS: 49°44'24.830"N, 14°55'0.933"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 29507/2-252Kočičí Zámek

Necelých 200m  severně od kostela v obci Hrádek, místa domnělého hradiště, se nachází tvrziště pomístně nazývané Kočičí Zámek nebo Kočičina.

Pro stavbu tvrze byl zvolen cíp ostrohu nad vtokem drobné vodoteče do Blanice. Tvrziště má oválný tvar o průměru zhruba 25m a od navazujícího terénu na jihozápadě je oddělen příkopem. Příkop se stáčí do oblouku a vytrácí se ve svazích nad Blanicí a na jihu nad roklí malého potoka. Celková délka příkopu dosahuje téměř 65m a v severní části využívá drobnou přírodní úžlabinu.

Na tvrzištním pahorku se nacházejí nevýrazné terénní relikty, patrně pozůstatky po nějaké stavbě.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika