mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Katastrální území: Kokořín

GPS: 50°25'44.512"N, 14°34'20.473"EKokořín Staráky

Několik skalních světniček vysekaných do stěny pískovcového bloku v zámeckém parku u obce Kokořín. Písemné údaje o lokalitě nejsou známy.

Objekt je velice zajímavý svým provedením, které se blíží typu stěnového skalního hradu, který je u nás zcela netypický. Objekt zaujal okraj skalnaté strže vybíhající z hlavního Kokořínského dolu. Horní část skály je v čele ohraničena zbytkem mohutného příkopu, který je nejlépe patrný v jihovýchodní části. Spojuje dva zářezy skály a vymezuje zhruba čtvercovou plochu. Nad příkopem se zdvihá homolovitý pahorek, který by mohl být zbytkem po věži. Její umístění by zde bylo logické. Terén byl měněn při parkových úpravách, proto není jisté, zda se opravdu jedná o pozůstatky fortifikace, ale zdá se to pravděpodobné.

V zadní části se nachází členitá skála tvořená třemi skalními bloky. Ve stěně byly vybudovány zasekané světničky v několika výškových vrstvách. Nejnižší úroveň dosažitelná schodištěm sloužila patrně ke strážním účelům, neboť kontrolovala přístup vedoucí jižní skalní průrvou z údolí. O úroveň výš je dochované nepravidelné podvalí. Ve stejné úrovni je i vchod do čtvercové plochostropé světničky se třemi otvory do skalní průrvy. Od podvalí vede schodiště do další místnosti s oknem do skalní průrvy. Ve stejné úrovni se jižněji nachází i další podvalí se zbytkem chodby venkovním obranným zařízením. Severovýchodní polootevřená místnost s polovičním skalním stropem směřuje do krátké skalní chodby, končící portálkem ve skalní průrvě. Mezi dvěma schodišti stoupajícími vzhůru se nachází nejvyšší podlaží. Zde se nacházel patrně hlavní palác o maximální velikosti 15x16m. Jihovýchodní skalní průrvou jsou přístupně i další vysekané prostory pod palácem.

Lokalita byla poškozena romantickými úpravami, kdy byly prostory upravovány a skalní světničky na sousedním západním bloku jsou až z této doby. Objekt byl značně poškozen i v nedávné době.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika