mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Klatovy
Katastrální území: Kokšín

GPS: 49°28'0.096"N, 13°16'41.673"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 15521/4-3055Kokšín

Zříceniny malého hrádku na nízkém kopci nad pravým břehem Úhlavy. Písemné zápisy z doby existence objektu nejsou známy.

Hlavním místem hrádku je dvouprostorová budova, původně patrně věžovitá, dnes dochovaná jako zřícenina. Obdélná budova zaujala nejvyšší místo celé dispozice. Budova je rozdělena příčkou na dvě prostory, z nichž jižní je o trochu větší než severní. Na jižní a východní straně budovu obíhá příkop a před ním byl vyhozen val. Situace na západní straně je zcela odlámána lomem. Okolo tohoto opevnění probíhala ještě vnější fortifikační linie. Příkop je patrný na severu, východě a jihu. Za tímto příkopem byl vyhozen val, který je patrný na severu a na východě. Jeho východní průběh nekončí u příkopu, který se stáčí okolo jádra hrádku, nýbrž pokračuje v podobě terasy dále k jihu a po zhruba 75m se stáčí k západu a vede až k prudkému svahu. Svah ohraničuje celou západní část této plochy až je u jádra odlámán lomem.

Lehce opevněná plocha (patrně pouze dřevěné ohrazení na vrcholu terasy bez příkopu) jižně od jádra působí dojmem místa pro hospodářské zázemí. Dnes je toto území hustě zarostlé a téměř neprostupné.

Kokšín byl patrně sídlem drobného feudála a po přestavbě Švihova mohl plnit i funkci čistě vojenskou, nedalekému významnému hradu podřízenou, poté mohl být opět využit jako rezidence.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika