mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň - sever
Katastrální území: Čeminy

GPS: 49°47'8.192"N, 13°16'25.732"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 25186/4-1171

 Komberk

Stopy po zaniklém hradu se nacházejí na jednom z výběžků vybíhajících západním směrem z Komberského návrší.

První zachycená zmínka o hradu pochází z predikátu z roku 1313. Roku 1478 byl hrad patrně dobyt a vypálen. K roku 1585 se připomíná jako pustý, jeho zdiva byla rozebírána ke stavbě nedalekého hospodářského dvora.

Hrad zaujal samotný cíp výběžku, na jehož vrcholu vystupuje skála, která se stala základem pro jádro hradu. Díky přírodní konfiguraci bylo jádro hradu postaveno podélně oproti ostrohu. Na každé straně stála stavba, v severní části bylo do vystupující skály vysekáno mohutné podvalí, sloužící jako suterén největší stavbě jádra. V jižní části se nachází kupovitý relikt, dříve mylně považovaný za pozůstatek okrouhlé věže. Archeologický výzkum však prokázal, že se jedná o zemnici. Celé jádro ohrazovala zděná hradba, patrně vybíhající od severní budovy. V západním cípu pod jádrem a také v severní části se nacházel parkán. Na východní straně od jádra se nachází velmi rozměrné předhradí (0,6ha), které bylo opevněno příkopem (probíhajícím i podél jižní strany jádra), který se v podobě mělké deprese dochoval podél jižní a částečně i východní strany. Mezi jádrem a níže položeným předhradím patrně původně probíhal příkop. Severovýchodní stranu předhradí i jeho příkopu porušila úvozová cesta. Na ploše předhradí se dochovaly pouze terénní relikty podél severní strany, mezi kterými zhruba uprostřed vynikají pozůstatky rozměrné obdélné zděné stavby. Archeologicky jsou zde doloženy stopy požáru. Plocha předhradí dnes slouží jako sad ovocných stromů.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika