mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 1
Katastrální území: Staré Město

GPS: 50°5'27.057"N, 14°25'24.35"EKomenda Německých rytířů v Praze

Zcela zaniklá komenda v prostoru pražského obchodního domu Kotva a přilehlého okolí. Původně stála při staroměstských hradbách.

Komenda byla vystavěna na místě dvou románských dvorců a kostela sv.Benedikta v 30. - 40.letech 13.století. Její stavbu a celkovou podobu ovlivnila ve stejné době probíhající výstavba městského opevnění. Areál komendy byl minimálně třídílný. Ke kostelu byl rozšířen o dvě boční přístavby (lodě?), z nichž severní byla vybavena apsidou. Apsidy vyčnívaly z linie hlavní městské hradby. Ta pokračovala severním a jižním směrem od nároží kostela. Vlastní areál komendy ležel západně od kostela a byl zřejmě dvoudílný. Opevňovala ho masivní hradba. Archeologickým průzkumem byla zachycena zástavba podél severního průběhu hradby. Její součástí se stal i pohlcený románský dům. Jádro komendy zaujalo jihozápadní část celého areálu. Mělo kosočtverný obrys. Vstup do jádra vedl od severu a zde byl vyhlouben mělký příkop. Průjezd vstupní brány byl vybaven tzv.vlčí jámou. Severní křídlo, jehož byla brána součístí, bylo velmi široké. Průzkumem byla zachycena i část východního křídla, především průběh nádvorní zdi.

Koncem 14.století se komenda dočkala, i přes úpadek řádu, výrazné přestavby. Přestavován byl kostel, který byl zvětšen a stal se dvoulodním. Na západě mu nově dominovala věž. Přestavba zasáhla i jádro komendy, kde se pracovalo na východním křídle. Severovýchodní roh nádvoří vyplnila nová přístavba. Dva suterény v jižní části mohly pocházet ze staršího jižního křídla, nebo se může jednat o novostavbu konce 14.století. Komenda přestala v průběhu 15.století plnit svou funkci.

K zániku většiny zbylých částí komendy došlo při stavbě obchodního domu Kotva.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika