mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Klatovy
Katastrální území: Dolany u Klatov

GPS: 49°26'22.404"N, 13°15'22.968"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 29102/4-3533Komošín

Zříceniny hradu na ostrožně nad pravým břehem Úhlavy z velké části zastavěné parazitní zástavbou. Komošín je poprvé připomínán až jako pustý hrad k roku 1510, snad lze s objektem spojovat i zmínku k roku 1334.

Dispozice hradu je dvoudílná. Předhradí se rozkládalo na ostrohu před jádrem, který od předhradí odděloval mohutný, do skály vylámaný příkop, dnes využívaný jako příjezdová cesta. Předhradí je dnes částečně zastavěno a částečně slouží jako zahrada. Jádro hradu má obdélný půdorys ohraničený ze zbývajících směrů strmým svahem. Přesto ho patrně původně ještě obíhal příkop vybíhající z šíjového příkopu. Opevnění se dále skládalo z parkánu, který vedl okolo celého jádra a kterým vedla od jihovýchodu přístupová komunikace. Z velké části se dochovalo zdivo parkánové hradby na jižní straně, část lze pozorovat také na straně severní a nad šíjovým příkopem. V nejvyšším místě jádra, při severní straně stál podélný palác, částečně dochovaný v současné zástavbě. Jižně od něj se pod povrchem dochoval valeně zaklenutý sklep. V jádře se tyčila okrouhlá věž, dnes minimálně nad povrchem zcela zničená.

V roce 1703 byla do v té době ještě mohutných zřícenin vestavěna kaple. Dnes jsou zříceniny zastavěné novodobou zástavbou, a pozvolna ničeny jejími obyvateli.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika