mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Benešov u Prahy

GPS: 49°46'46.154"N, 14°39'25.277"E


Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 18169/2-12

 

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 237Konopiště

Hrad přestavěný na zámek na ostrožně nad rybníkem nedaleko Benešova. Hrad vznikl pravděpodobně v pokročilé 2.polovině 13.století. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1318.

Pozdější parkové úpravy výrazně pozměnily okolí hradu a tak není jasné, měl-li předhradí. Hrad má pravidelný obdélný půdorys. Všechna čtyři nároží zajišťovaly vysunuté věže s výraznou flankovací schopností. Uprostřed čelní a zadní strany se tyčily mohutné okrouhlé bergfrity. Menší věž s flankovacími schopnostmi, velikostně odpovídající nárožním věžím se vypínala i zhruba uprostřed delší severní strany. Byla-li stejná věž i v jižní straně není jasné. Všechny věže kromě nárožních na východě měli přilepené subtilní schodišťové vížky, které pomocí šnekovitého schodiště spojovaly jejich jednotlivé podlaží. U střední věže v severní straně byly takové vížky dvě. Nárožní věže na východě přiléhaly k palácům, které tuto komunikaci zajišťovaly. Tyto paláce měly obdélný půdorys a přikládaly se naproti sobě k obvodové hradbě v zadní části hradu. Na východě je spojovala hradba s vevázaným bergfritem. Na západě malé zadní nádvoří vymezovala vysoká hradba zřejmě s kulisovou bránou. Rozměrnějšímu západnímu nádvoří dominovala obdélná budova přiložená k západní části jižní obvodové hradby. Celý hrad obíhal mohutný parkán, před kterým byl vyhlouben široký a hluboký vyzděný příkop. Parkán výrazně omezil flankovací schopnosti věží, přesto mělo opevnění na svou dobu zcela výjimečné kvality.

V roce 1468 oblehla hrad vojska Jiřího z Poděbrad. I téměř po 200 letech bylo opevnění natolik silné, že trvalo téměř dva roky, než ho královské vojsko dobylo. Okolo Konopiště byla vystavěna blokáda s baštami, z nichž tři se ve formě terénních reliktů dochovaly dodneška. Posádka hradu se nakonec vzdala v důsledku vyhladovění a tím skončilo nejdelší obléhání hradu v české historii.

Na počátku 16.století byl hrad pozdněgoticky přestavěn. Přestavba sledovala především zlepšení obytné funkce, přesto byla pozornost věnována i obrané funkci hradu. Ve 40.letech následovala renesanční přestavba a další na počátku 17.století. V roce 1648 Konopiště dobyla švédská vojska. Barokní přestavba následovala po roce 1725.

Do dnešní podoby ho pak zformovala razantní přestavba v letech 1889-1894 vedená Josefem Mockerem. Z původního příkopu se dochovala jen severní a část západní strany. Věže byly sníženy a schodišťové vížky odbourány.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika