mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Benešov u Prahy

GPS: 49°46'46.154"N, 14°39'25.277"E


Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 18169/2-12

 

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 237Konopiště

Hrad přestavěný na zámek na ostrožně nad rybníkem nedaleko Benešova. Hrad vznikl pravděpodobně v pokročilé 2.polovině 13.století. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1318.

Pozdější parkové úpravy výrazně pozměnily okolí hradu a tak není jasné, měl-li předhradí. Hrad má pravidelný obdélný půdorys. Všechna čtyři nároží zajišťovaly vysunuté věže s výraznou flankovací schopností. Uprostřed čelní a zadní strany se tyčily mohutné okrouhlé bergfrity. Menší věž s flankovacími schopnostmi, velikostně odpovídající nárožním věžím se vypínala i zhruba uprostřed delší severní strany. Byla-li stejná věž i v jižní straně není jasné. Všechny věže kromě nárožních na východě měli přilepené subtilní schodišťové vížky, které pomocí šnekovitého schodiště spojovaly jejich jednotlivé podlaží. U střední věže v severní straně byly takové vížky dvě. Nárožní věže na východě přiléhaly k palácům, které tuto komunikaci zajišťovaly. Tyto paláce měly obdélný půdorys a přikládaly se naproti sobě k obvodové hradbě v zadní části hradu. Na východě je spojovala hradba s vevázaným bergfritem. Na západě malé zadní nádvoří vymezovala vysoká hradba zřejmě s kulisovou bránou. Rozměrnějšímu západnímu nádvoří dominovala obdélná budova přiložená k západní části jižní obvodové hradby. Celý hrad obíhal mohutný parkán, před kterým byl vyhlouben široký a hluboký vyzděný příkop. Parkán výrazně omezil flankovací schopnosti věží, přesto mělo opevnění na svou dobu zcela výjimečné kvality.

V roce 1468 oblehla hrad vojska Jiřího z Poděbrad. I téměř po 200 letech bylo opevnění natolik silné, že trvalo téměř dva roky, než ho královské vojsko dobylo. Okolo Konopiště byla vystavěna blokáda s baštami, z nichž tři se ve formě terénních reliktů dochovaly dodneška. Posádka hradu se nakonec vzdala v důsledku vyhladovění a tím skončilo nejdelší obléhání hradu v české historii.

Na počátku 16.století byl hrad pozdněgoticky přestavěn. Přestavba sledovala především zlepšení obytné funkce, přesto byla pozornost věnována i obrané funkci hradu. Ve 40.letech následovala renesanční přestavba a další na počátku 17.století. V roce 1648 Konopiště dobyla švédská vojska. Barokní přestavba následovala po roce 1725.

Do dnešní podoby ho pak zformovala razantní přestavba v letech 1889-1894 vedená Josefem Mockerem. Z původního příkopu se dochovala jen severní a část západní strany. Věže byly sníženy a schodišťové vížky odbourány.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika