mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Neumětely

GPS: 49°51'49.635"N, 14°2'35.974"E



Košík

Zaniklý hrádek na výběžku z masivu Housiny na místě pravěkého opevněného sídliště. Historické záznamy o hrádku se nedochovaly. Někdy bývá ztotožňován se sídlem pánů z Neumětel, připomínaných od přelomu 13. a 14.století.

Hrad vydávaný často i za tvrz zaujal severozápadní ze dvou vrcholů dominantního návrší. Jádro mělo oválný půdorys o rozměrech zhruba 32x25m. Většina plochy hrádku byla odtěžena lomem na diabas.

Dochovala se jen část průběhu obvodového příkopu a valu na východě. Při těžbě nebyly zaregistrovány žádné zděné konstrukce a tak patrně šlo o nenáročný objekt s většinou dřevěných, či hrázděných konstrukcí.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika