mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Semily
Katastrální území: Košťálov

GPS: 50°34'24.709"N, 15°23'0.374"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 22971/6-2640Košťálov u Semil (okr. Semily)

Na výrazném podlouhlém návrší nad vtokem Želešského potoka do Olešky se nacházejí zříceniny hradu Košťálova. Hrad je poprvé připomínán až roku 1374, v té době ale již jistě nějakou dobu stál.

Hrad zaujal celý vrchol podlouhlého návrší. Na jižní straně se téměř čtvercové předhradí, které zarovnané do roviny a vyvýšené oproti asi 20m širokému pásu terénu, na jehož hraně se nacházelo lehčí, do dnešních dob nedochované opevnění. Tento pás terénu se na východní straně směrem k severu zužuje a tvoří korunu valu před vnitřním příkopem jádra hradu. Jádro od předhradí odděluje do skály vysekaný příkop. Svah na západní straně je prudší a proto zde stálo jen lehčí opevnění, ze kterého se dodnes dochoval nevýrazný val s drobným vnitřním příkopem. V severozápadním úseku se val stává pouhou terasou. Vzhledem k pozvolna se sklánějící opyši musela být dobře zajištěna i severní strana jádra hradu. Pod vyvýšeným jádrem je do skály vysekaný příkop a val před ním se rozšiřuje do trojúhelníkovité plochy s výraznou jámou nad příkopem. Před tímto rozšířením je opyš ještě přetnuta dalším příkopem s vyhozeným náspem na vnější straně.

Jádro hradu se rozpadá na dvě části, vyšší jižní a mírně sníženou severní část. Na vyšší části jsou patrné pozůstatky obvodového zdiva na západní a severní straně. Největší dochovaná část zdiva se nachází v severním cípu severní části jádra, zde se nalézá téměř pravoúhlé nároží a drobný fragment zdiva jakési budovy uprostřed snížené plochy. Celý hrad s výjimkou předhradí je hustě zarostlý vegetací.

Přesné datum zpustnutí hradu není znám, ale jeho význam jistě upadl po připojení panství k Návarovu koncem 15.století. Roku 1514 se Košťálov připomíná jako pustý


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika