mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Katastrální území: Jestřebice u Kokořína

GPS: 50°27'12.821"N, 14°33'41.872"EKostelíček

O skalním opevnění zvaném Kostelíček na Kokořínsku se nedochoval žádný písemný záznam. Někdy je spekulativně spojován s rytířským sídlem Kostelec, které není lokalizováno. Nálezy keramiky a kachlů z polohy lze datovat do 2.poloviny 13. a do průběhu 14.století.

Skalní blok je s výjimkou jihovýchodní strany obklopen nižší terasou na způsob obvodového parkánu. Na jihovýchodě navazuje na široký příkop vysekaný do skály. Vlastní skalní blok má tvar bochníku a přístupem na horní plošinu vedl schodištěm vysekaným do jihozápadní strany. V západní části plošiny se nachází podvalí. Z něj lze po schůdkách vystoupit na plošinu. V dolní části západního cípu "bochníku" se nachází vytesaná skalní světnička, upravený převis. Později byla propojena s podvalím do skály vysekanou dírou a schody. Podle rozměrných kůlových jamek a dražé vedlo podvalí k západu a severu. Další stavba stála východně od podvalí, kde se nalézá pravoúhlý vysekaný základ.

Interpretace celého objektu není zatím příliš jasná. Zdá se, že šlo o skalní strážnici, či tvrz. Kostelíček je ukončením nevýrazné dlouhé ostrožny, která je zhruba 250m před tímto opevněním přeťata valem a příkopem. Ten je občas považován za hradiště, pozůstatky obléhacího opevnění nebo Švédy postavené ležení z třicetileté války.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika