Kostelíček

O skalním opevnění zvaném Kostelíček na Kokořínsku se nedochoval žádný písemný záznam. Někdy je spekulativně spojován s rytířským sídlem Kostelec, které není lokalizováno. Nálezy keramiky a kachlů z polohy lze datovat do 2.poloviny 13. a do průběhu 14.století.

Skalní blok je s výjimkou jihovýchodní strany obklopen nižší terasou na způsob obvodového parkánu. Na jihovýchodě navazuje na široký příkop vysekaný do skály. Vlastní skalní blok má tvar bochníku a přístupem na horní plošinu vedl schodištěm vysekaným do jihozápadní strany. V západní části plošiny se nachází podvalí. Z něj lze po schůdkách vystoupit na plošinu. V dolní části západního cípu "bochníku" se nachází vytesaná skalní světnička, upravený převis. Později byla propojena s podvalím do skály vysekanou dírou a schody. Podle rozměrných kůlových jamek a dražé vedlo podvalí k západu a severu. Další stavba stála východně od podvalí, kde se nalézá pravoúhlý vysekaný základ.

Interpretace celého objektu není zatím příliš jasná. Zdá se, že šlo o skalní strážnici, či tvrz. Kostelíček je ukončením nevýrazné dlouhé ostrožny, která je zhruba 250m před tímto opevněním přeťata valem a příkopem. Ten je občas považován za hradiště, pozůstatky obléhacího opevnění nebo Švédy postavené ležení z třicetileté války.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Katastrální území: Jestřebice u Kokořína

GPS: 50°27'12.821"N, 14°33'41.872"E


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika