Kraj: Ústecký
Okres: Teplice
Katastrální území: Kostomlaty pod Milešovkou

GPS: 50°33'14.829"N, 13°52'46.382"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 42696 / 5-2632Kostomlaty

Hrad je také někdy nesprávně nazýván Sukoslav, zříceniny se nacházejí na výrazném kopci, který širokým sedlem na jihovýchodě přiléhá k masivu Kleče.

Stavba proběhla před rokem 1333. Když byl po roce 1335 v majetku kralevice Karla, proběhly na něm přestavby. V roce 1434 byl hrad obléhán a dobyt, následně byl obnoven a definitivně zpustl až v průběhu 2.poloviny 16.století, částečně osídlen byl ale ještě v 17.století. Hrad se skládá ze dvou částí, jádra a předhradí. V první fázi stály v jádře dva rovnoběžné paláce a okrouhlý berfgrit (završený užší věžičkou s ochozem - typ máselnice). Okolo jádra probíhal parkán. Vstup do jádra vedl skrz čtverhrannou branou jižně pod bergfritem. Lichoběžné předhradí vymezovala hradba, která byla napojena na parkán jádra. Ochranu vstupu zesilovala okrouhlá hradební bašta stojící hned vedle brány. Okolo hradby předhradí vedla ještě jedna hradba, která vytvářela netypický, velmi široký parkán. Vstup do tohoto oddílu vedl skrz kulisovou bránu od severovýchodu. V 1.polovině 15.století se na hradě zvyšovala obranyschopnost pomocí zesílení parkánová hradba jádra čtverhrannými baštami. Stavělo se i v jádře, kde byl obytný palác u věže rozšířen a navýšen. Na hradě přibyly menší hospodářské a obytné stavby.

Před polovinou 19.století bylo předhradí parkově upraveno. Obvodový příkop předhradí byl z větší části zavezen a v jeho západní části byla vybudována restaurace a ubytovna. Budovy byly po roce 1948 opuštěny a posupně se zřítily. Teprve nedávno byla při zdi předhradí vybudována nová restaurace.

Za zmínku ještě stojí zbytky obléhacího tábora nedaleko hradu, protože dobývání probíhalo uprostřed nepřátelského území, museli se obléhatelé výrazně opevnit.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika