mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Katastrální území: Luže

GPS: 49°53'3.080"N, 16°2'3.249"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 38789/6-905Košumberk

Na výrazném čedičovém kopci nedaleko Luže byl koncem 13.století vystavěn hrad Košumberk. První dochovanou písemnou zmínkou je predikát z roku 1318.

Hrad byl vystavěna na čedičovém kopci, přímo nad strmým svahem k nivě Novohradky. Nejstarší fází hradu je jeho jádro ohraničené plášťovou zdí, před kterou předstupuje obdélná věž se vstupní komunikací. Vnitřní zástavba jádra přiléhá k plášťové zdi a uprostřed se nachází malé nádvoří. Do toho byla koncem 14.století vestavěna čtverhranná obytná věž. Vzhledem k terénní konfiguraci nebylo okolo hradu potřeba hloubit příkopy. Časem ale stísněná plocha hradu přestala stačit a proto v pozdní gotice došlo k jeho rozšíření. Ku hradu bylo přihrazeno rozměrné předhradí, které na přístupných stranách zajistil příkop. Obvodová hradba nově vedla i mezi jádrem a svahem k řece. Zpevňovalo ji několik věžiček, největší se dochovala na jižní straně. Ve východní části předhradí byl vystavěn objekt purkrabství, u kterého byla brána do předhradí. V polovině 16.století došlo k první renesanční přestavbě. Po požáru roku 1573 byl hrad výrazně renesančně přestavěn. Největším zásahem byla výstavba rozsáhlé dvoukřídlé zámecké budovy ve východním nároží předhradí. Renesanční fasády získal i vnitřní hrad.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika