mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Rakovník
Katastrální území: Krakovec u Rakovníka

GPS: 50°1'2.072"N, 13°38'20.923"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 28738/2-2664Krakovec

Zříceniny hradu v ostrožné poloze nad soutokem Šípského a Krakovského potoka. Hrad byl založen asi v roce 1381 a dokončen o dva roky později.

Místem pro stavbu hradu byla zvolena široká ostrožna, na které stál starší hrad, který všal nad povrchem zcela zanikl. Hrad stavěla Václavská dvorní huť v období relativního klidu. Proto nad obrannou funkcí převládá obytná složka hradu.

Před hradem se rozkládalo předhradí, které bylo od jádra hradu odděleno šíjovým příkopem. S výjimkou plochy příkopu hrad obíhala nevysoká parkánová hradba. Do hradu se vstupovalo po mostě, který vedl přes příkop do čtverhranné brány, která byla zatažena do obvodu jádra. Vedle ní se nachází první nádvoří, opevněné hradbou s ochozem a střílnou zabezpečující vstup. Na nádvoří se nachází studna a dalo se tudy skrz branku projít na parkán. Do prostoru nádvoří zasahuje protáhle polookrouhlá věž, hlavní obranná stavba hradu. Věž nepřevyšovala paláce postavené za ní a tak plnila spíše funkci velké bašty, původně snad měla dřevěnou nástavbu. Za ní se nachází nepravidelně obdélné nádvoří, obestavěné po celém obvodu. Na nádvoří se vcházelo branou na koso postavenou mezi věží a západním křídlem. Nádvoří obklopovala ze západu , jihu a východu tři stejně vysoká křídla. Ty obsahovala 26 - 27 místností, z nichž minimálně třetina byla zaklenutá žebrovými klenbami. Hradní kaple, ve které kázal i Mistr Jan Hus se nachází v prvním patře. Tvořila ji křížovými klenbami zaklenutá loď lichoběžníkovitého půdorysu s arkýřovým presbytářem.

Od konce 15.století do poloviny 16.století nijak upravován. Po polovině 16.století se zde stavělo v rámci renesančních úprav. Za třicetileté války byl poškozen a následně opraven. Po požáru v roce 1783 byl opuštěn a začal chátrat.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika