mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 1
Katastrální území: Staré Město

GPS: 50°5'19.641"N, 14°25'37.046"EKrálův Dvůr

Zcela zaniklý hrad v místech dnešního Obecního domu na Starém Městě pražském.

Královský hrad zde začal budovat Václav IV. koncem 70.let 14.století. Hrad se poté stal královským sídlem až do roku 1484.

Hrad byl založen v nevýrazné poloze vedle staroměstských hradeb, které byly nedlouho před stavbou hradu zrušeny. Hrad je částečně využil namísto parkánu. Podél této hradby se soustředily především hospodářské budovy. Hlavní nádvoří se nacházelo západněji a využilo hlavní městskou hradbu. K ní byl přistavěn velký věžovitý palác s velkým sálem, v němž se tvořila historie doby poděbradské. Další zástavba není známa s výjimkou studny ve středu nádvoří. Není známa ani forma opevnění proti Starému Městu, příkop zde ale lze předpokládat. Jednalo se především o reprezentativní objekt s výraznou obytnou složkou.

Roku 1631 byl upraven na arcibiskupský seminář a po požáru roku 1689 přestavěn a doplněn o kostel sv. Vojtěcha. Po roce 1777 sloužil jako kasárna, poté i jako c. a k. kadetní škola. V letech 1902 - 03 byl zcela zbořen a dnes na jeho místě stojí secesní Obecní dům, který byl stavěn od roku 1905.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika