mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-sever
Katastrální území: Bohy

GPS: 49°56'56.571"N, 13°35'17.23"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 37030/4-1301Krašov

Zříceniny hradu nad levým břehem Berounky u soutoku s Brodeslavským potokem. Hrad byl založen před rokem 1232 na ostrožně nad soutokem.

Původní podoba předhradí není známa, ale leželo výše než samotné jádro hradu. To bylo dvoudílné a od předhradí ho odděloval velice mohutný šíjový příkop. Z původní podoby přední části jádra je známa jen do skály vysekaná čtverhranná cisterna. Zadní část ohrazovala hradba, z níž vedle brány předstupovala věžice s břitem. V zadní, nejlépe chráněné poloze nad řekou, stál palác.

Nevýhodné postavení jádra oproti předhradí vyústilo v přestavbu hradu již v 2.polovině 13.století. Přední část byla zajištěna čelní hradba s bránou. Za ní byl postaven volně stojící okrouhlý bergfrit. Snad někdy v průběhu 14.století byl vystavěn druhý palác v zadní části hradu, podél jižní hradby. Jihovýchodní nároží mezi oběma paláci bylo zastavěno patrně věžovitou, čtverhrannou stavbou. Později byla vystavěna nová vstupní brána do jádra a před ní nevelký parkán, který probíhal v čele dispozice a před jižní stranou přední části jádra.

V důsledku rozvoje dělostřelby v průběhu 2.poloviny 15.století muselo být těžiště obrany posunuto na čelní stranu předhradí. To zajistil masivní čelní val s dodneška nedochovanou nejspíše bateriovou věží. Opevnění v podobě příkopu a valu probíhalo i na boční straně předhradí. Nebezpečnou výšinu za Brodeslavským potokem zabezpečila zemní předsunutá okrouhlá bašta.

V 16.století byl částečně upraven na renesanční zámek, který byl v 2.polovině dále upravován barokně pro potřeby letního sídla. Po roce 1785 začal pustnout a okolo roku 1800 byl již zříceninou.

V době nedávné byl hrad poškozen úpravami a odkopáváním Spolkem pro zachování hradu Krašova.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika