mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Louny
Katastrální území: Kryry

GPS: 50°10'19.918"N, 13°25'47.806"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 43729/5-1214Kryry

Jihozápadně od jádra městečka Kryry, se na výběžku terasy vysoko nad údolím Blšanky nacházejí pozůstatky hradu. Místo se nazývá Kozihrady, podle pojmenování Kozí Hrady z roku 1577. Hrad byl založen patrně v 1.polovině 14.století. Roku 1483 se připomíná již jako pustý.

Pro hrad bylo zvoleno místo v cípu planiny, které ze západní a jižní strany vymezuje strmý sráz, převýšení nad Blšankou činí až 80m. Zbývající strany byly opevněny dvojitým příkopem a vnějším valem. Jádro hradu má oválný tvar, beze stop po zástavbě. Na počátku 20.století byla uprostřed jádra postavena mohutná kamenná rozhledna, při jejíž stavbě byla plocha jádra zplanýrována. K rozhledně byla od východu přes příkopy nasypána široká cesta. V roce 1845 byly ještě v jádře patrné zbytky zdiva a torzo okrouhlé věže. Na konci 19.století již údajně patrné nebyly. Jediné stopy po zástavbě jsou dnes kamenné destrukce na svazích.

Jádro bylo opevněno příkopem, který kopíroval jeho tvar. Nejmohutnější je příkop na přístupných stranách. Terasa na jižní straně napovídá, že i zde stálo menší opevnění. Vnější opevnění sestává z mohutného příkopu, který se lomí v pravém úhlu a před kterým je vyházen souběžný val. Prostor mezi příkopy, který se rozšiřuje především u zalomení vnějšího příkopu sloužil patrně jako předhradí. Jsou na něm patrné terénní reliktu, snad stopy po zástavbě.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika