mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Český Krumlov
Katastrální území: Jaronín - Kuklov

GPS: 48°55'48.317"N, 14°10'55.702"EKuglvajt

V jižním sousedství obce Kuklov se nacházejí sporé pozůstatky hradu Kuglvajt. První zachycená písemná zmínka o hradě pochází z predikátu k roku 1357. V té době hrad asi již více než 100 let stál. V roce 1395 byl hrad dobyt a pobořen. Ve spisu z roku 1405 se píše, že hrad nesmí být obnoven.

Jádro hradu se nachází na výrazné skále, která je od navazujícího terénu na severozápadě oddělena sekaným příkopem. Nad příkopem se nachází krátký valovitý útvar a nad ním pozůstatky patrně dvouprostorové stavby. Ještě výše se nachází úzký skalní hřebínek, který vymezovala hradba a v jeho jihovýchodním cípu stála věž. snad nepravidelně okrouhlá. V čelní části hřebínku se nachází zdivo čtverhranné budovy, která snad zprostředkovávala propojení jádra a předhradí. To se nachází jižně a jihovýchodně pod jádrem a je značně rozsáhlé (zhruba (150x50-70m). Vymezuje jej dodnes částečně dochovaná hradba. Dlouhá jižní strana byla postavena na terénní hraně a hradby nedoprovází příkop. Ve východním cípu se hradba přimykala ke skalce a na té patrně stála menší bašta. Severní stranu podél sníženého pokračování skalního hřebínku sleduje široký příkop s vnějším valem. Příkop i val pokračují i podél východní poloviny jádra.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika