mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Semily
Katastrální území: Kundratice

GPS: 50°35'6.785"N, 15°26'16.460"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 26252/6-2649Kundratice

Na drobném výběžku terasy nad obcí Kundratice se nachází dobře dochované tvrziště. Ves je poprvé zaznamenána v predikátu z roku 1325. Roku 1492 je zmiňována ves s pustou tvrzí.

Tvrz zaujala drobný výběžek terasy, chráněný svahem na jižní a jihozápadní straně. Protože svah nebyl dostatečný, bylo nutno zhruba kruhovou vnitřní plochu chránit příkopem a vnějším valem po celém obvodu. Příkop ještě dnes dosahuje hloubky 4m. Na východní straně se val zdvihá až 6,5m nade dnem příkopu, přesto jen o málo převyšuje navazující, stoupající terén. Na západě val přechází v trojúhelníkovitou plošinku, patrně druhotně narušenou. Val je v nejsevernější části přerušen cestou, která jej lemuje podél celé severní strany. Jádro tvrze se pozvolna svažuje k jihu a v jeho střední části se nachází deprese oblého tvaru.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika