mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň - město
Katastrální území: Malesice

GPS: 49°46'43.065"N, 13°18'38.916"EKyjov

Mezi Malesicemi a Chotíkoven se vysoko na skále nad levým břehem Chotítovského potoka nachází nevýrazné pozůstatky nevelkého hradu.

Hrad byl založen patrně na počátku 14.století. V druhé polovině téhož století se vytrácí z písemných pramenů, v době husitských bouří se hrad dostal do rukou plzeňských. K roku 1503 se připomíná jako pustý.

Hrad zaujal místo v cípu výběžku terénu, který ukončuje kolmá skála, poškozená pozdějším lomem. Klesající terén vymezený dvěmi roklemi byl zhruba 75m před skalnatým cípem oddělen od navazujícího terénu mohutným příkopem. Příkop propojuje rokle, k jižní, kterou vedl původní vstup se stáčí, před severní se stáčí o trochu dříve, a vytváří nad ní parkánovitý úsek. Nad příkopem se na vnitřní straně zdvihá val, na jehož koruně lze objevit části prejzů. Val je na jižní straně výrazně menší, snad jde o místo brány. Plocha za valem má zhruba trojúhelníkovitý tvar a v jejím středu a v severozápadní části je výrazná sníženina. Může se jednat o pozůstatky zemnice, někdy je vysvětlována jako nádvoří, může jít ale i o odtěženou plochu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika