mapa

Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Katastrální území: Kynšperk nad Ohří

GPS: 50°7'11.036"N, 12°31'36.409"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 15280/4-656

 

Kulturní památka (hřbitov)

Číslo rejstříku ÚSKP: 23612/4-655

 Kynšperk nad Ohří

Západně od centra historického jádra Kynšperka nad Ohří se nachází pozůstatky po hradu. Pro jeho stavbu bylo vybráno přírodou dobře chráněné místo na hraně srázu do nivy Ohře. Svahy chránily hrad od jihozápadu, západu a severozápadu.

Na přístupné východní straně bylo po roce 1232 vybudováno město. Hrad v té době již mohl stát, na což lze usuzovat podle jména. Možné však je i to, že byl hrad postaven spolu s městem. Snad se tak mohlo stát až po uvažované, nezdařené, lokaci města na nedaleké ostrožně v poloze Kolová. Jisté je, že ve 13.století okolo hradu vznikl manský systém. Po roce 1364 bylo město opevněno. Toto opevnění se na severozápadní a severovýchodní straně připojilo k opevnění hradu. Hrad byl po roce 1525 přestavěn. Podoba hradu po této přestavbě je známa podle podrobného dobového popisu. V jádře stál třípatrový palác a letní dům. Opevnění sestávalo z dvojité hradby. Brána stála směrem k městu a v nárožích patrně stály čtyři věže. Ty jsou popisovány ještě v 19.století. Nedlouho poté bylo přestavěno i městské opevnění. Hrad zpustl ve 2.polovině 16.století a částečně byl utilitárně využíván. Zanikl v průběhu třicetileté války a poslední nadzemní zbytky zdiva byly rozebírány v 19.století.

Dnes z hradu zbyla pouze zarovnaná plocha nevelkého čtverhranného jádra (28x28m) a obvodový příkop. Příkop je přerušen náspem zpřístupňujícím jádro na východní straně. Plocha rozsáhlého předhradí je již zcela nečitelná. Jádro hradu bylo archeologicky zkoumáno v 70.letech 20.století. Při výzkumu byla zachycena silná obvodová hradba a tenčí dělící zeď probíhající ve směru sever-jih. Složitá situace zachycená v jihozápadní části přísluší stavbám přiléhajícím k obvodu hradu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika