mapa

Kraj: Jihomoravský
Okres: Blansko
Katastrální území: Letovice

GPS: 49°32'35.694"N, 16°34'30.689"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 18941/7-501

 Letovice

Jižně od centra Letovic se na vysokém terénním bloku tyčí budovy zámku, původně gotického hradu. První přímá zmínka o hradě je zaznamenána k roku 1360, ovšem predikát z Letovic je doložen již v roce 1250.

V roce 1424 hrad dobyli a pobořili husité. V 2.polovině 15.století byl hrad obnoven. Z pozdněgotické fáze se dochovaly sklepy a snad část obvodových zdí zámeckých budov. Velká okrouhlá věž, dnes romanticky upravená, je snad také původně z této stavební fáze. Ve 2.polovině 16.století bylo vystavěno obvodové opevnění a upravovány interiéry. V roce 1643 hrad dobyli Švédové. Na konci téhož století byl objekt přestavěn na raně barokní zámek. V roce 1724 zámek i s městem vyhořel. Poté byl opravován a v jeho ohrazeném předpolí bylo dostavěno několik budov. Po roce 1820 se zde opět stavělo a zámek získal svoji dnešní podobu.

Po převratu v roce 1989 a po delších průtazích byl zámek ve velmi špatném stavu navrácen v restituci. Po roce 2004 již s novým majitelem dochází k nutným opravám a zámek je zpřístupněn veřejnosti.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika