Levín

Zříceniny hradu na kupovitém kopci nad stejnojmennou obcí. První z dochovaných historických zpráv o hradu pochází až z roku 1538, kdy byl hrad již zříceninou. Podle archeologických nálezů lze počítat s jeho stavbou ve 2.polovině 13.století a zánik lze klást do průběhu následujícího století.

Hrad zaujal celý oválný vrchol kopce. Na vrcholové plošině dnes nejsou patrné žádné stopy po středověké stavbě. V roce 1699 byla uprostřed jižní části vrcholového plató postavena čtverhranná zvonice z kamenů vybraných ze zříceniny hradu. Ještě roku 1833 se zde popisují sklepy, zdi a schody. Nejviditelnějším pozůstatkem po hradu tak je odkopaná část polygonálně uzavřeného obdélného objektu. Patrně se jedná o zbytek hradní kaple (snad dodatečně dostavěné). Vnitřní prostora byla obdélná, zakončena také obdélným presbyteriem v severovýchodním ukončení. K jihovýchodu od tohoto objektu vybíhá silné zdivo, možná pozůstatek obvodového opevnění. Jeho části se nacházejí i pod hranou terasy v jihovýchodní části hradu.

Nedávno byl hrad velice hrubě poškozen těžkou technikou při přepravě materiálu pro opravu zvonice.

mapa  

Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Katastrální území: Levín u Litoměřic

GPS: 50°36'43.978"N, 14°17'2.136"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 27574/5-2112


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika