mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Katastrální území: Levín u Litoměřic

GPS: 50°36'43.978"N, 14°17'2.136"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 27574/5-2112Levín

Zříceniny hradu na kupovitém kopci nad stejnojmennou obcí. První z dochovaných historických zpráv o hradu pochází až z roku 1538, kdy byl hrad již zříceninou. Podle archeologických nálezů lze počítat s jeho stavbou ve 2.polovině 13.století a zánik lze klást do průběhu následujícího století.

Hrad zaujal celý oválný vrchol kopce. Na vrcholové plošině dnes nejsou patrné žádné stopy po středověké stavbě. V roce 1699 byla uprostřed jižní části vrcholového plató postavena čtverhranná zvonice z kamenů vybraných ze zříceniny hradu. Ještě roku 1833 se zde popisují sklepy, zdi a schody. Nejviditelnějším pozůstatkem po hradu tak je odkopaná část polygonálně uzavřeného obdélného objektu. Patrně se jedná o zbytek hradní kaple (snad dodatečně dostavěné). Vnitřní prostora byla obdélná, zakončena také obdélným presbyteriem v severovýchodním ukončení. K jihovýchodu od tohoto objektu vybíhá silné zdivo, možná pozůstatek obvodového opevnění. Jeho části se nacházejí i pod hranou terasy v jihovýchodní části hradu.

Nedávno byl hrad velice hrubě poškozen těžkou technikou při přepravě materiálu pro opravu zvonice.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika