mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Semily
Katastrální území: Levínská Olešnice

GPS: 50°31'28.503"N, 15°31'14.592"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 37491/6-2725Levín u Nové Paky

Zaniklý hrad na ostrožně nad levým břehem Olešky nedaleko Levínské Olešnince. První zmínka o hradu pochází z roku 1333, hrad vznikl nejspíše okolo počátku 14.století.

Hrad se dělí na dvě části, předhradí a jádro. Celou dispozici obíhá obvodové opevnění. Od severu a západu byl hrad chráněn srázem k říčce a tak je zdejší opevnění slabší, než v přístupné jihovýchodní až severovýchodní straně. Opevnění od ostrožny sestává z vysokého a širokého valu se zarovnanou korunou a vnitřního příkopu, který pokračuje okolo celého hradu. Val obíhající hrad ze stran nad svahem k říčce je podstatně menší a je k velkému valu připojen.

Jihovýchodní polovinu takto opevněné plochy zaujímá předhradí, dnes beze stop po jakékoli zástavbě. Příčný příkop od něj odděluje plochu jádra hradu. Tento příkop je o kousek převýšen oproti obvodovému příkopu a byl patrně přehrazen na stranách.

V lichoběžném jádru se dochovaly dobře čitelné terénní relikty. Dlouhou severovýchodní stranu zaujal rozměrný palác s přístavkem po jakési stavbě, která se nacházela uprostřed čelní strany. V jižním protilehlém nároží stála další obdélná stavba, která dosahovala zhruba do poloviny jihozápadní strany. Mezi těmito budovami leželo nádvoří.

Po připojení panství ke Kumburku hrad po roce 1421 zpustl.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika