mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-západ
Katastrální území: Libčice nad Vltavou

GPS: 50°12'14.13"N, 14°21'44.347"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 46695/2-2363Liběhrad

Zříceniny hradu na skalní ostrožně nad levým břehem Vltavy. Podle archeologických nálezů se počítá s dobou existence hradu do závěru 13.století a do století čtrnáctého. Roku 1541 se zmiňuje jako zřícenina.

Hrad měl jednodílnou dispozici. Vnější opevnění tvořil dlouhý šíjový příkop, dnes jen málo patrný. Za ním stála obvodová zeď, dnes v podobě valovitého reliktu. Na jihovýchodě vystupuje nad povrch řádkové zdivo v nároží. Celou jihovýchodní stranu vyplňoval dvouprostorový palác, dobře patrný v terénních náznacích. Jeho východní část narušil novověký kruhový objekt, dnes již zcela zřícený. Další pozůstatky novověkých objektů narušující původní situaci jsou ve střední části ohrazené plochy. Jedná se patrně o zbytky objektů sloužících provozu vinice na svahu jižně pod hradem. Severovýchodní část hradu byla odlámána při stavbě železnice pod skálou v 19.století. Přímo nad odlámanou hranou se na severozápadní části plochy nachází šikmo probíhající průběh zdiva. Další fragmenty zdiva se nacházejí na ploše nádvoří před ním. V severním cípu nad odlámanou skálou je patrný kupovitý terénní relikt neznámého původu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika