mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Katastrální území: Podhradí v Železných Horách

GPS: 49°52'44.838"N, 15°35'8.523"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 51730/6-987Lichnice

Zříceniny hradu v dominantní poloze na kraji Železných hor. Hrad byl založen v 1.polovině 13.století. V psaných údajích se prvně objevuje k roku 1251 v majetku Smila z Lichtemburka. Někdy se spekuluje o královském založení, průkazné důkazy pro to ale nejsou.

Hrad má trojúhelníkovitý tvar k jihovýchodu zašpičatěný. Z nejstarší stavební fáze pochází obvodová hradba, do které byla v severovýchodním cípu vevázána mohutná okrouhlá věž. Ta se dodneška částečně dochovala, byla plochostropá a měla i obytnou funkci. Složitější je situace v jihovýchodním nároží. Při přestavbách zde byl zbořen mohutný břit hradby (s výjimkou části nádvorní strany), který byl doložen archeologicky. Občas se spekuluje o tom, že břit patřil obytné věži, která zde stála, ale tato představa spíše neodpodídá realitě. Po zboření břitu zde byla vybudována štítová zeď. V severozápadním nároží stála snad čtverhranná stavba dodneška nedochovaná. Z raně gotické zástavby je známa ještě část budovy na jihozápadní straně, poblíž místa věže s břitem. Mohutný parkán, který obíhá severovýchodní a jihozápadní stranu pochází snad také z této doby. Před parkánem obíhá mohutný příkop doplněný neméně mohutným valem. Klenuté místnosti dokládají nálezy klenebních žeber.

Ve 14.století byl hrad přestavěn a ve 30.letech tohoto století se vrátil do královských rukou. V roce 1421 byl hrad dobyt husity. V roce 1428 jej oblehli znova, ale dobyt byl až po více než ročním obléhání, za kterého se dochovalo zajímavé opevnění s velitelským stanovištěm. Roku 1469 hrad oblehl král Matyáš, ale tentokrát se posádka ubránila.

Za Trčků, kteří hrad získali v roce 1490, byl hrad velkolepě pozdněgoticky přestavěn. Opevnění bylo doplněno o velký polygonální barbakán severovýchodně od jádra. Této přestavbě patří i brána stojící uprostřed severovýchodní strany. Rozšířena byla i vnitřní zástavba. Budovy v severozápadním nároží byly strženy a na jejich místě byla postavena složitá, podsklepená palácová budova. Další stavba s keramickou dlažbou vznikla v jihovýchodním nároží, kde v té době již neexistovala věž s břitem. Mezi léty 1520 - 22 byla na jejím místě postavena široká štítová zeď a opraveno obvodové opevnění. Další budovy byly přistavěny k severnímu a jihozápadnímu průběhu obvodové hradby. Velká dvoutraktová budova byla postavena i severně od brány.

Ve 2.polovině 16.století hrad začal chátrat a v roce 1610 vyhořel. Za třicetileté války byl částečně opraven, snad z té doby pochází dvě mohutné zemní bašty jižně pod hradem. Lichnici postihlo nařízení Ferdidanda III. o boření hradů. Nejvíce bylo poškozeno její opevnění. Po roce 1700 byl hrad již zříceninou. Později byl těžce poškozen rozebíráním na stavební materiál.

Velmi nešťastné byly i úpravy Klubu českých turistů, které hrad velmi poškodily. Dalším nevhodným a zbytečným zásahem je výstavba rozhledny v roce 2017 v severovýchodním cípu jádra hradu, ze kterého je i bez rozhledny krásný výhled.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika