mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Česká Lípa
Katastrální území: Česká Lípa

GPS: 50°41'2.506"N, 14°32'21.257"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 33047/5-2772Lipý

Zříceniny hradu v blatné poloze, severně od řeky Ploučnice, v nároží historického centra České Lípy. Poprvé je uváděn v predikátu k roku 1272.

Hrad byl postaven mezi rameny Ploučnice. V nejstarší fázi ve 2.polovině 13.století byla jediná zděná stavba mimořádně rozměrný okrouhlý bergfrit. Kruhovou plochu opevňoval dřevohlinitý val s vnějším příkopem.

V 1.polovině 14.století nahradila val kamenná hradba, která rozšířila plochu hradu jihovýchodním směrem. Půdorys hradu získal dnešní nepravidelný tvar. V nejostřejším západním nároží byla postavena podsklepená palácová budova. Přikládala se k obvodové hradbě a měla délku 16m. K paláci přiléhala záchodová věžička, která vystupovala před linii hradby. Jakási stavby stály i na jihovýchodě. Vstup vedl od východu. Na konci 14.století byl hrad výrazně přestavěn. Brána byla doplněna čtverhrannou věží, která předstupovala před hradbu. V jihovýchodní části vznikl v místech starších staveb výstavný podsklepený palác. Dva sklepy se dochovaly, jsou zaklenuty lomenými valenými klenbami. Klenby mají v zadních částech konzolovitá žebra. 19.5.1426 byl hrad dobyt a vypálen Sirotky a stal se opěrným bodem husitů. Do rukou původních majitelů se vrátil v roce 1444.

Následující přestavba měla především zvýšit jeho obranyschopnost. Nově byla prolomena severní hradba a opatřena novou bránou vedoucí do města. I tato brána byla zajištěna čtverhrannou před hradbu vystupující věží. Minimálně na straně proti městu byl vybudován parkán. V poslední středověké stavební fázi, v době jagelonské, byla zvýšena hradba a menší klenutý palác vyplnil prostor mezi berfgtitem a hradbou. Vedle východní brány byla v nádvoří postavena menší stavba.

Roku 1515 hrad vyhořel a musel být obnovován. Renesanční úpravy se táhly až do konce 16.století. V roce 1643 byl hrad poškozen Švédy a přestal mít rezidenční funkci. Sloužil jen utilitárním účelům a byl jen nezbytně opravován. V 19.století zde byla zřízena rafinérie cukru. Objekt chátral a trpěl provozními přestavbami.

V roce 1957 byl jihovýchodní palác nesmyslně stržen. Změnu přinesla až poslední léta ve kterých je o hrad příkladně pečováno.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika