mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Ústí nad Orlicí
Katastrální území: Litice nad Orlicí

GPS: 50°5'8.619"N, 16°21'6.701"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 46012/6-4025Litice nad Orlicí

Zříceniny hradu na skalnatém vrchu obtékaném řekou Orlicí. Hrad byl založen koncem 13.století.

Podoba nejstaršího hradu není příliš známá, archeologickým výzkumem byly zachyceny fragmenty zdiva v místech pozdějšího nádvoří a čelní strany zadního paláce.

V 2.polovině 14.století byl výrazně přestavěn. Vnitřní hrad se skládal z nádvoří, které na čelní a zadní straně vymezovaly dva paláce. Spojeny byly obvodovou zdí. Čelní palác se do dnešní doby dochoval lépe. Některé z jeho interiérů byly zaklenuty žebrovými klenbami. Oba paláce měly v každém patře po třech místnostech. K zadnímu paláci je na nádvorní straně přistavěna subtilní čtverhranná věž s klenutými interiéry. Věž je provázaná s posledním patrem palácem. Do jejích pater se vcházelo po můstcích z paláce a podle jejích dvou nejvyšších portálů je patrné, že palác měl ještě jedno, či dvě hrázděná či roubené patra. Za věží, podél severovýchodní strany jádra, bylo přiloženo úzké křídlo. Přestavěno bylo také vnější opevnění. Na čelní straně byla hradba nejsilnější. Nejistého stáří je slabá hradba, která obíhala většinu obvodu jádra.

Za Jiřího z Poděbrad byla Litice výrazně přestavěna. Vnější opevnění dostalo novou podobu s pokusy o aktivní dělostřeleckou obranu. Ta spočívala především na čtvercové dovnitř otevřené baště. A na k hlavní čelní hradbě nakoso postavné bráně, od které vybíhalo polygonálně zalomené západní nároží se střílnami. Brána byla masivní podélně postavená stavba se strážnicí. Na její vnější fasádě se dochovaly kamenné erby a dříve zde byly i reliéfní desky a zdobné okno. Hradba na východě je z části staršího původu, s výjimkou polookrouhlé, dovnitř otevřené bašty s flankovacími schopnostmi, která stála v jihozápadní části.

Úpadek hradu v důsledku sousedního Potštejna započal již počátkem 16.století. V jeho polovině zde ještě sídlila správa panství. V roce 1652 se připomíná již jako polorozbořený hrad, jen z malé části hospodářsky využívaný.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika